קונפליקט נאמנויות במערכות יחסים

מועדי מפגשים
ספטמבר 3, 2017
שיטת החיזוקים
ספטמבר 13, 2017

קונפליקט נאמנויות במערכות יחסים

קונפליקט נאמנויות מתרחש במשפחות, אך גם במקומות נוספים, למשל בעבודה, מקומות בהם אדם מוצא עצמו בתוך סלע מחלוקת, כאשר הוא לא מעורב בדבר, פרט לעובדה שמחובר – רגשית – לשני הצדדים, לכן חווה נאמנות כלפי שני הצדדים  ואילו שני הצדדים מתקשים להשאיר את האחרים מחוץ למחלוקת ומגייסים לשורותיהם את האחרים, כל צד מושך לכיוונו ומאלץ את המצוי ביניהם  לבחור בחירה שאינה מובנת לו – כך מתגלם קונפליקט נאמנויות

המצב מחמיר כאשר הצדדים מציבים תנאי גלוי או סמוי להמשכו של הקשר עימם, או לאיכות הקשר מעתה ואילך, כזה המעמיד את האדם בפני דילמה אם לבחור בצד א' או ב', אזי הוא חווה אי נוחות ומתח, שהרי הנאמנות של האדם היא לשני הצדדים באם הוא קרוב אליהם ולא מרגיש כי הוא קשור למחלוקת, אם כך, זהו מצב לא קל, בעיקר שמדובר בילד שמבין כי עליו לתפוס צד..זה משול למצב בו הוא ניצב באמצע ומכל כיוון מושכים יד אחת, מצב כזה של קונפליקט נאמנויות דורש מיומנות לפתרון הדבר שהרי, מבלי לנהל שיח ולעמוד איתן מול הסערה, עשוי הילד למצוא עצמו נשאב לצד החזק, המשפיע, זאת מבלי באמת להבין איך זה קרה..

אותו קונפליקט מדיר שינה גם מעיניהם של ההורים, כאשר מודעים לעובדה שעליהם לפעול לטובת הילד ולא לזעזעו מחד ואילו מאידך הם חווים בתוך המחלוקת את הצורך שלהם לאחוז בילד לבל ייסחף לדברי ההבל של הצד האחר

תופעה זו אינה פשוטה לנוכחים כולם ולכן  עדיף ללמוד לחיות עם מציאות חדשה המאפשרת פתרון ראוי המכבד את הנאמנויות כולן ולא פוגע בנאמנות אחרת שעלולה להיות הרסנית להמשך, שהרי נאמנויות מסוימות מושרשות עמוק בתוכנו וניסיון לעקור אותן הוא ניסיון להלך נגד טבעם של הדברים.

הכאב אותו חווים אלה הנאלצים לפגוע בצד אחד ולהצטרף לאחר הוא כאב שנותר כרגש אשמה ועוינות המשקיטה את רגש האשמה, אלה מובילים לאימוץ תפיסה שגויה כי החיים מהותם קונפליקט, מחנות ומאבקים.

השאלה

מי היה רוצה להטמיע באדם יקר חוויות כאלה? מי מבקש ליצור מתח כזה אצל ילדו?

אף אחד – לכן חשוב לזכור במצבים אלה, שהם אמוציונאליים בדרך כלל, על ההשפעות ארוכות הטווח שיש לדבר, על המחיר שעשוי להיות יקר ולו בשל קושי לדחוק את אותו צורך לנקום ולפעול ממניעים שהשלכותיהם ייחרטו שנים.

Call Now Button //]]>