טיפול פרטני, זוגי ומשפחתי

טיפול פרטני בגישה מערכתית

הטיפול ביחיד כחלק מהאוריינטציה של המטפל הזוגי משפחתי הוא בעצם טיפול המבוסס אסכולה מערכתית, לראות את היחיד כחלק ממערכת, להבין את החיבורים, את השפעות, את הכפתורים הגלויים והסמויים של כל אחד בנפרד ושל כולם יחד כמערכת שלמה.

המטרה לייצר אצל המטופל הפנמה, תובנה, הבנה וריפוי של אותם מקומות חסומים, מעורפלים וחתומים – לגבי אותם דברים שינק מתבנית מולדתו, מעץ משפחתו – שלא ייקח ויישא הכל על עצמו, על משפחתו, שיבין כיצד מערכות נוספות משפיעות – ההורים של ההורים למשל..משפיעים על המערכת המשפחתית שלו ומעבירים מדור לדור את הלא פתור, המעיב, המכאיב.

היחיד שמגיע לטיפול מערכתי יזכה להתייחסות הרואה אותו כחלק מזולת, שהרי אין עצמי בלי זולת ואין זולת בלי עצמי – אנו מבינים עצמנו דרך התגובות של האחרים כלפינו, ההשוואה שלנו לקבוצת השווים שלנו והיותנו מזוהים ומזדהים עם קרובינו.

לכן מביא האדם הרגלים מבית, דפוסים שצמחו מהאווירה והחינוך, מביא עמו דפוסים המתואמים עם הסביבה בה גדל, המרחב והחלל מהם שאב, הם שהשפיע על תפיסתו את עצמו, על המיצוב החברתי שלו, על ההוויה שלו, הוא, היחיד ששייך..חווה תחושות- לעיתים שלו, לעיתים של הקרובים לו, על כן הטיפול המערכתי מכוון לספרציה (נפרדות) מדפוסים מגבילים מחד ואינדיבידואציה (ייחודיות) יצירת זהות עוצמתית ושלמה מאידך.

הייחודיות והשייכות הם שני אלמנטים הבאים יחד ולו מעצם היותנו חיות חברתיות – הדיאלוג הבלתי נגמר בין היחד – ללבד, שייך – מיוחד, שלי – לא שלי, בגללם – בגללי..

אם כך, הטיפול ביחיד הוא טיפול באוסף הקשרים שהשפיעו, משפיעים וישפיעו

הטיפול הזה – המערכתי – לא רק שואל "איך אתה מרגיש?" אלא בעיקר שואל: "איך אתה מרגיש עם התגובה החדשה שלך מולו/מולה?"

הגישה הזו – המערכתית – נוגעת בתפעול של המערכת כולה על ידי חוליה מסוימת בתוכה, איך היא משתנה ומזמינה את כולם, פאסיבית, או אקטיבית, לשרשרת תגובות חדשה, איך היא משחררת את עצמה מכבלים הדוקים, או ממים חודרים, או מעומס מיותר, או מתחושת הזר, המנוכר, הכבשה השחורה, או הנסיכה הקסומה – תלוי מה לימדו אותך, תלוי מה הראו לך, תלוי איך הבנת את עצמך…


טיפול זוגי משפחתי

"זה בגללו"

"זה בגללי"

"הוא אשם"

"זה הוא – זה לא אני"

"היא כמו אימא שלה"

"הוא עצבני כמו אבא שלו"

קורבנות, האשמה, תוקפנות, החמצה, פחד, ריצוי, כמיהה, אהבה, קנאה, שנאה..

אלה ועוד רבות נוספות, אלו הן תחושות שבין אדם לאדם, בין בני זוג, בין אחים ובכלל המשפחה

קשרים וחיבורים, הסתבכויות והתערבויות, התעלמויות, התנגשויות ועוד ועוד..

כיצד מחלישים רעש?

כיצד פורמים קשר סבוך?

כיצד מנקים אבק ומגלים לכולם את הסוד?

למה היא שותקת כשהוא נכנס?

למה הוא חיוור ליד הילד, רק ליד אותו אחד?

על אלה ועוד עונה הטיפול המערכתי, הטיפול הזוגי – משפחתי!

Call Now Button //]]>